گردو اصلاح شده اسرائیلی

نهال گردو اصلاح شده اسرائیلی: نهال گردو اسرائیلی خوشه ای اصلاح شده از مقاوم ترین ارقام نهال گردو در احداث باغات گردو به شمار میرود، گردو اسرائیلی خوشه ای پیوندی دارای محصول یکدست و هم موزون میباشد که از سال اول به بار مینشیند. این رقم مقاومت بسیار بالایی نسبت به سرماهای بهاره دارد.

گردوی اسرائیلی خوشه ای پیوندی برای باردهی تجاری مناسب تر نیاز به گرده افشان مناسب از انواع نهال گردو میباشد، این رقم گردو توسط موسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی بررسی و توسط شبکه سراسری تولید و عرضه نهال گردو برای عموم به جهت احداث باغات گردو در دسترس میباشد.

گردو اصلاح شده اسرائیلی
گردو اصلاح شده اسرائیلی

نهال گردوی اسرائیلی خوشه ای پیوندی

نهال گردو اسرائیلی خوشه ای پیوندی در نهالستان نمونه ی کرج تولید و براساس تکثیر مقاومترین پایه و پیوندک اسرائیلی خوشه ای مقاوم به سرما تهیه گردیده است در این رقم سعی بر آن گردیده است که در صورت کاشت در کلیه مناطق سردسیری و نیمه سردسیری و معتدل، کوهستانی هیچگاه ناسازگاری پایه و پیوندک به وجود نیامده و از این معضل مصون میباشد.

نهال گردوی اسرائیلی خوشه ای زود بازده

نهال گردو اسرائیلی خوشه ای زود بازده یکسال پس از کاشت به باردهی می رسد و باردهی آن در سال اول بصورت نوبارانه بوده و باغداران عزیز میبایست در صورت مشاهده هر تعداد بار گردو در سال اول محصول را از درخت اسرائیلی خوشه ای جدا نموده زیرا عدم جداسازی باعث کند رشدی و متوقف بودن رشد نهال در سال اول خواهد بود.

نهال گردوی اسرائیلی خوشه ای شناسنامه دار

نهال گردو اسرائیلی خوشه ای شناسنامه دار دارای تاییدیه از مرکز تحقیقات اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی میباشد، به همراه این محصول گواهی بهداشت و گارانتی محصول به صورت خرید عمده ارائه می گردد.

گردو اصلاح شده اسرائیلی
گردو اصلاح شده اسرائیلی

نهال گردو اسرائیلی خوشه ای ژنوتیپ

نهال گردو اسرائیلی خوشه ای ژنوتیپ از درختهای ژنوتیپ برتر با باردهی تضمین شده انتخاب گردیده و این رقم از پایه های ژنتیکی مقاوم به آفات و بیماریها و پیوندک ژنوتیپی خاص تامین و در اشل انبوه تکثی و تولید گردیده است.

لیست قیمت نهال گردوی پیوندی

  • قیمت خرید نهال یکساله نهال گردو اسرائیلی خوشه ای پیوندی : ۳۰۰۰۰ تومان
  • قیمت فروش نهال دو ساله نهال گردو اسرائیلی خوشه ای پیوندی : ۴۰۰۰۰ تومان
  • قیمت خرید و فروش نهال سه ساله نهال گردو اسرائیلی خوشه ای پیوندی : ۵۵۰۰۰ تومان
  • قیمت فروش نهال دو ساله نهال گردو اسرائیلی خوشه ای بذری : ۱۰۰۰۰ تومان – ۲۵۰۰۰ تومان

فاصله کاشت گردو اسرائیلی خوشه ای

فاصله کاشت گردو اسرائیلی خوشه ای در زمینهای مسطح بصورت مربعی ۶×۶ و در اراضی شیبدار بصورت متراکم ۵×۵ نیز کاشت می گردد.

گرده افشانی در گردو اسرائیلی خوشه ای

گرده افشانی در گردو اسرائیلی خوشه ای بصورت کاشت در باغات گردو و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متفاوت میباشد برای کاشت نهال گردو اسرائیلی خوشه ای پیوندی در ازای کاشت هر ۱۰ اصله نهال اسرائیلی خوشه ای حداقل یک نهال مناسب گرده افشان از انواع نهال گردو در نظر گرفته می شود و در ارقام اسرائیلی خوشه ای بذری این نسبت به ۳ گرده افشان قابل تغییر میباشد.

گردو اصلاح شده اسرائیلی
گردو اصلاح شده اسرائیلی

میزان باردهی درخت اسرائیلی خوشه ای در هکتار

میزان باردهی درخت اسرائیلی خوشه ای در هکتار بر اساس گزارش های واصله از باردهی درختان اسرائیلی خوشه ای به ازای کاشت هر ۲۹۰ اصله درخت گردو اسرائیلی خوشه ای در حدود ۶ تن گردو گزارش گردیده است.

آبیاری درخت گردو اسرائیلی خوشه ای

آبیاری درخت گردو اسرائیلی خوشه ای از اواسط فروردین ماه آغاز گردیده و مقدار آبیاری بر اساس جنس خاک و شرایط آب و هوایی تعیین می گردد، مناسب آن است که سیستم آبیاری درختان گردو بصورت قطره ای تعبیه گردد و مقدار آن برای هر نهال روزانه یک لیتر آب تعیین می گردد.

هرس درخت گردو اسرائیلی خوشه ای

هرس درخت گردو اسرائیلی خوشه ای در فصل خزان صورت می پذیرد و باغداران در این فصول میتوانند هرس فرمدهی و باردهی را انجام دهند و در حین عملیات هرس درخت گردو از چسب باغبانی و یا ضدزنگ استفاده نمایند.

زمان گلدهی نهال گردو اسراییلی :

اواخر اسفند ماه

میزان باردهی درخت گردوی اسراییلی در هکتار :

۴.۵تن

زمان برداشت محصول گردوی اسراییلی :

اواخر مرداد-اوایل شهریور

شرایط کاشت گردوی اسراییلی در مناطق :

معتدل -نیمه گرمسیری

فواصل کاشت نهال گردوی اسراییلی :

در اراضی شیب دار ۵×۵ مربعی در اراضی مسطح ۷×۷

شرایط آبیاری گردوی اسراییلی :

فروردین/اردیبهشت/خرداد (حداقل ۱۰الی ۱۵ روز یکبار) -تیر/مرداد/شهریور (حداقل هفته ای یکبار)-فصل خزان ۲نوبت

زمان کوددهی نهال گردو اسراییلی :

اواخر پاییز و اوایل زمستان

زمان سمپاشی درخت گردو اسراییلی :

سمپاشی زمستانه-سمپاشی بهاره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *