نهال گردوپیوندی

گردو پیوندی

معمولا هرگاه حرف از گردو پیوندی زده می شود، منظور گردو پیوندی چندلر است. این نژاد گردو، یکی از معروف‌ترین و پر کشت ترین ارقام گردو در جهان می‌باشد. منشاء این رقم از آمریکا بوده و اکثر باغات گردو در آمریکا از این رقم است. درختان این رقم در بهار …

مطالعه بیشتر »