میزان باردهی درخت گردو چندلر

میزان باردهی درخت گردو چندلر از سال اول آغاز و تعداد آن در سال اول کاشت بین ۲ الی ۱۵ عدد متغیر است.

سیکل تجاری آن بعد از سال پنجم کاشت و در حدود ۱۰۰۰ عدد معادل پانزده کیلوگرم گزارش گردیده است. البته در کشور امریکا و فرانسه و حتی آلمان در سال یازدهم کاشت درخت گردو چندلر پیوندی بیش از ۶۰۰۰ عدد هم گزارش شده است.

از طرفی فاصله کاشت گردو چندلر ۵×۷ بوده که به ازای هر هکتار ۲۸۰ اصله نهال گردو می باشد. در باغات مادری بالغ از بابت برداشت محصول از هر درخت در سال ۵ الی ۶ حدود ۲۰ کیلو گردوی خشک برداشت می شود و همچنین باغات مادری بالغ متوسط برداشت بین ۳۰ الی ۳۵ کیلو است.

طبق بررسی مقدار برداشت این گونه بدست می آید؛

۱۰ کیلو گرم × اصله۲۸۰=۲۸۰۰ کیلو گرم >> در سال ۵ الی ۶

میزان باردهی درخت گردو چندلر
میزان باردهی درخت گردو چندلر

عمر درخت گردو چندلر

عمر درخت گردو چندلر اصلاح شده پیوندی در شرایط برداشت محصول تجاری و ایده آل حدود ۸۰ سال برآورد می گردد.

ارتفاع نهال گردوی چندلر پیوندی

ارتفاع نهال گردوی چندلر پیوندی به صورت چندلر یکساله ۳۰ الی ۴۰ سانتیمتر، گردو چندلر دوساله حدود ۸۰ سانتیمتر الی ۱متر و گردوی چندلر سه ساله بیش از یک متر میباشد.

ارتفاع درخت گردوی چندلر پیوندی

ارتفاع درخت گردو رقم چندلر پیوندی اصلاح شده پیوندی و از رقم پایه کوتاه حدود ۶ متر میباشد که با هرس فرم دهی باغداری میتوان حدود ۴.۵ متر ارتفاع درخت گردو را مدیریت نمود.

میزان باردهی درخت گردو چندلر
میزان باردهی درخت گردو چندلر

احداث باغ گردو چندلر پیوندی

احداث باغ گردو چندلر پیوندی در کشورهای آمریکا،فرانسه،انگلیس، آلمان،ترکیه و ایران بصورت کاشت تجاری و اقتصادی صورت میگیرد.

خصوصیات درخت گردو رقم چندلر

از خصوصیات قابل توجه درخت گردو رقم چندلر دیرگل بودن درخت گردو چندلر نسبت به ارقام نهال گردو میباشد، بارآوری گردو چندلر از سال اول کاشت و مقاومت نسبت به آفات و امراض و بیماری ها از مزایای کاشت درخت گردوی چندلر پیوندی است.

میزان باردهی گردو چندلر
میزان باردهی گردو چندلر

فواصل کاشت درخت گردو چندلر فاصله کاشت نهال گردو چندلر پیوندی

فواصل کاشت گردوی پیوندی در اراضی مسطح بصورت ۷×۷ و ۶×۷ و در اراضی شیبدار و مناطق بادخیز بصورت ۶×۶ و ۵×۵ و ۵×۶ کاشت می گردد.

روش کاشت نهال گردو چندلر پیوندی

روش کاشت نهال گردو چندلر پیوندی بدین صورت میباشد که پس از رعایت فواصل کاشت که در قبل توضیح داده شد نقاط کاشت نهال های چندلر را علامت گذاری نموده، چالگود نهال ها را بصورت ۱×۱×۱ متر حفر کرده و در بستر چاله ی کاشت حدود ۳۰ سانتیمتر کود پوسیده ی دامی میریزید. توجه داشته باشید خاک و کود با هم مخلوط نمیگردد و رقم کود دامی تفاوتی حاصل نمی گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *