عمر درخت گردو چندلر

عمر درخت گردو چندلر اصلاح شده پیوندی در شرایط برداشت محصول تجاری و ایده آل حدود ۸۰ سال برآورد می گردد.

ارتفاع نهال گردوی چندلر پیوندی

ارتفاع نهال گردوی چندلر پیوندی بصورت چندلر یکساله ۳۰ الی ۴۰ سانتیمر، گردو چندلر دوساله حدود ۸۰ سانتیمتر الی ۱متر و گردوی چندلر سه ساله بیش از یک متر میباشد.

ارتفاع درخت گردوی چندلر پیوندی

ارتفاع درخت گردو رقم چندلر پیوندی اصلاح شده پیوندی و از رقم پایه کوتاه حدود ۶ متر میباشد که با هرس فرمدهی باغداری میتوان حدود ۴.۵ متر ارتفاع درخت گردو را مدیریت نمود.

عمر درخت گردو چندلر
عمر درخت گردو چندلر

احداث باغ گردو چندلر پیوندی

احداث باغ گردو چندلر پیوندی در کشورهای آمریکا،فرانسه،انگلیس، آلمان،ترکیه و ایران بصورت کاشت تجاری و اقتصادی صورت می پذیرد.

خصوصیات درخت گردو رقم چندلر

ازخصوصیات قابل توجه درخت گردو رقم چندلر دیرگل بودن درخت گردو چندلر نسبت به ارقام نهال گردو میباشد، بارآوری گردو چندلر از سال اول کاشت و مقاومت نسبت به آفات و امراض و بیماریها از مزایای کاشت درخت گردوی چندلر پیوندی میباشد.

فواصل کاشت درخت گردو چندلر فاصله کاشت نهال گردو چندلر پیوندی

فواصل کاشت گردوی پیوندی در اراضی مسطح بصورت ۷×۷ و ۶×۷ و در اراضی شیبدار و مناطق بادخیز بصورت ۶×۶ و ۵×۵ و ۵×۶ کاشت می گردد.

عمر درخت گردو چندلر
عمر درخت گردو چندلر

روش کاشت نهال گردو چندلر پیوندی

روش کاشت نهال گردو چندلر پیوندی بدین صورت میباشد که پس از رعایت فواصل کاشت که در قبل توضیح داده شد نقاط کاشت نهال های چندلر را علامت گذاری نموده و چالگود نهال ها را بصورت ۱×۱×۱ متر حفر مینماییم و در بستر چاله ی کاشت حدود ۳۰ سانتیمتر کود پوسیده ی دامی ریخته می شود.توجه داشته باشید خاک و کود با هم مخلوط نمی گردد و رقم کود دامی تفاوتی حاصل نمی گردد.

میزان باردهی نهال گردو چندلر پیوندی

میزان باردهی نهال گردوی چندلر از سال اول آغاز و تعداد آن در سال اول کاشت بین ۲ الی ۱۵ عدد متغیر میباشد سیکل تجاری آن بعد از سال پنجم کاشت و در حدود ۱۰۰۰ عدد معادل پانزده کیلوگرم گزارش گردیده است شایان ذکر میباشد در کشور امریکا و فرانسه و حتی آلمان در سال یازدهم کاشت درخت گردو چندلر پیوندی بیش از ۶۰۰۰ عدد قابل گزارش بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *