درباره ما

این شرکت سالیانه ۵ هکتار نهالستان از انواع نهال پیوندی و غیر پیوندی گردو زیر کشت دارد.که سالیانه حدود ۳۰۰هزار اصله نهال شناسنامه دار و مجوزدار تولید می کند و به داخل و خارج از کشور صادر می کنند.از عواملی شرکت که باعث شد ما در روش های مختلف پیوند.شناسایی ژنوتیپ های برتر و تکثیر ارقام تجاری گردو فعالیت داشته باشیمسنتی بودن باغات گردو و راندمان پایین .یک دست نبودن محصول.مقاومت کم در مقابل سرماو ارتفاع بلند درختان که از مشکلات اساسی باغداران بود توانستیم در طی چندین ۱۰ سال تلاش و کوشش و تحصیل دانشگاهی در این زمینه با یاری ناظرین و محققین گردوی کشور و همچنین حجهاد کشاورزی به تکنیک پیوند گردو و ارقام تجاری روز دنیا دسترسی پیدت کنیم.و در اختیار کشاورزان عزیزمان قرار دهیم.

و ژنوتیپ های بذری می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.